Darbo paketai

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos ir Jungtinės Karalystės mokslinių tyrimų ir inovacijų lėšomis ir atitinka reikiamą metodiką, nes įvairūs jo tikslai suskirstyti į kelis darbo paketus.

1 darbo paketas

Išmaniosios technologijos išmaniesiems pastatams: Skaitmeninimas, daiktų internetas ir patalpų aplinkos kokybė

Tobulinti KTU mokslinių tyrimų kompetenciją išmaniosios ir anglies dioksido požiūriu neutralios pastatų aplinkos srityje, naudojant skaitmeninius dvynius, taikomus tvariųjų pastatų inžinerijos projektuose.

Rezultatai:

 • Mokslinė ataskaita apie išmaniųjų pastatų skaitmeninį vertinimą per visą jų gyvavimo laikotarpį
 • Mokslinė ataskaita apie patalpų aplinkos kokybės vertinimą naudojant išmaniuosius jutiklius
 • Mokslinė ataskaita apie daiktų internetą ir skaitmeninius dvynius išmaniuosiuose pastatuose
 • Mokslinė ataskaita dėl pastatų energinio vertinimo BIM aplinkoje

2 darbo paketas

Mokslinių tyrimų kompetencijos ugdymas. Mokslinių tyrimų valdymo ir administravimo gebėjimų stiprinimas

Stiprinti KTU gebėjimus teikti paraiškas konkurencingam mokslinių tyrimų finansavimui gauti, valdyti ir administruoti finansuojamus projektus.

Rezultatai:

 • Darbuotojų mainai
 • Mokslinė konferencija
 • Moksliniai seminarai

3 darbo paketas

Ryšiai su įmonėmis, piliečių dalyvavimas ir politikos formavimas.

Užmegzti ryšius su įmonėmis ir suteikti prieigą prie metodikos, kad būtų remiamos atvirosios inovacijos.

Rezultatai:

 • Rezultatai:
 • Piliečių renginiai
 • Tarpininkavimo renginiai
 • Politikos ataskaita

4 darbo paketas

KTU edukacinės veiklos tobulinimas ir turtinimas

mokyti ir šviesti KTU mokslininkus ir studentus naujos kartos skaitmeninių dvynių, taikomų siekiant pereiti prie išmanios, tvarios, atsparios ir anglies dioksido neišskiriančios pastatų aplinkos, tema.

Rezultatai:

 • Mokymai ir vasaros mokyklos

5 darbo paketas

Sklaida, naudojimas ir komunikacija

Įgyvendinti projekto sklaidos, naudojimo ir komunikacijos (DEC) veiksmus.

Rezultatai:

 • DEC planas
 • Svetainės projektas

6 darbo paketas

Projektų valdymas

Koordinuoti konsorciumo veiklą ir teikti ataskaitas apie rezultatus.

Ar norite sužinoti daugiau?