Οι εταίροι

Η κοινοπραξία συγκεντρώνει εταίρους από συμπληρωματικούς τομείς: ακαδημαϊκή κοινότητα, Ε&Α, καινοτομία και επιχειρηματικότητα, καθώς και διαχείριση και διάδοση της έρευνας.

Το KTU είναι ένα κορυφαίο λιθουανικό πανεπιστήμιο που παρέχει ένα ευρύ φάσμα σπουδών και συνεργάζεται στενά με τις επιχειρήσεις. Το Πανεπιστήμιο παρέχει σπουδές μηχανικής, τεχνολογίας, φυσικών και κοινωνικών επιστημών, ανθρωπιστικών επιστημών και τεχνών. Οι ερευνητικές ομάδες που εργάζονται στο KTU συμβάλλουν στην παγκόσμια επιστημονική γνώση διεξάγοντας διεπιστημονική έρευνα αιχμής στα πιο σημαντικά ερωτήματα της σημερινής εποχής.

Το Politecnico di Milano είναι ένα δημόσιο επιστημονικό-τεχνολογικό πανεπιστήμιο που εκπαιδεύει μηχανικούς, αρχιτέκτονες και βιομηχανικούς σχεδιαστές.

Το Πανεπιστήμιο έχει πάντα επικεντρωθεί στην ποιότητα και την καινοτομία της διδασκαλίας και της έρευνάς του, αναπτύσσοντας μια γόνιμη σχέση με τις επιχειρήσεις και τον παραγωγικό κόσμο μέσω της πειραματικής έρευνας και της μεταφοράς τεχνολογίας.

Η έρευνα ήταν πάντα συνδεδεμένη με τη διδακτική και αποτελεί δέσμευση προτεραιότητας που επέτρεψε στο Politecnico Milano να επιτύχει αποτελέσματα υψηλής ποιότητας σε διεθνές επίπεδο και να συνδέσει το πανεπιστήμιο με τον κόσμο των επιχειρήσεων. Η έρευνα αποτελεί μια παράλληλη πορεία με εκείνη που διαμορφώνεται από τη συνεργασία και τις συμμαχίες με το βιομηχανικό σύστημα.

Το Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας Ελλάδος (ΚΕΤΕ), που ιδρύθηκε το 2000, είναι ένα από τα κορυφαία ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα και στην ΕΕ. Είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) του Ελληνικού Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων.

Το ΕΚΕΤΑ συνδυάζει τις μοναδικές ερευνητικές εγκαταστάσεις του και το υψηλής εξειδίκευσης ερευνητικό προσωπικό του, για να μετατρέψει την επιστημονική γνώση σε καινοτόμες τεχνολογικές εφαρμογές, με στόχο να ενισχύσει την εθνική οικονομία και να ανταποκριθεί στις ανάγκες της κοινωνίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Η Contecht ιδρύθηκε για την υποστήριξη του πλήρους κύκλου ζωής των κατασκευαστικών τεχνολογιών. Η Contecht βοηθά με τον καθορισμό της στρατηγικής πληροφορικής, την υλοποίηση της στρατηγικής πληροφορικής, την ανάπτυξη λογισμικού κατά παραγγελία, τη διαμόρφωση λογισμικού και υλικού και τα ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Η Contecht συνεργάζεται επίσης στενά με διεθνείς ερευνητές για να διασφαλίσει ότι παρέχουμε παγκοσμίως κορυφαίες καινοτομίες στους πελάτες μας.

Η Innotrope βοηθά τους επιστήμονες, τους μηχανικούς και τους επιχειρηματίες να συναντηθούν για να διεξάγουν έρευνα με γνώμονα τον αντίκτυπο. Η Innotrope παρέχει εμπειρογνωμοσύνη στη συγγραφή επιχορηγήσεων, τη διαχείριση έργων, συμβουλές σχετικά με την πνευματική ιδιοκτησία και την εκμετάλλευση, καθώς και υπηρεσίες επικοινωνίας και διάδοσης για χρηματοδοτούμενα έργα.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;