Partneriai

Konsorciumas vienija partnerius iš vienas kitą papildančių sektorių: akademinės bendruomenės, mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros, inovacijų ir verslumo, mokslinių tyrimų valdymo ir sklaidos.

KTU yra pirmaujantis Lietuvos universitetas, siūlantis platų studijų spektrą ir glaudžiai bendradarbiaujantis su verslu. Universitete teikiamos inžinerijos, technologijų, fizinių ir socialinių mokslų, humanitarinių mokslų ir menų studijos. KTU dirbančios mokslinių tyrimų grupės prisideda prie pasaulinio mokslo pažinimo, atlikdamos pažangiausius tarpdisciplininius tyrimus svarbiausiais šių dienų klausimais.

Milano politechnikos universitetas (Politecnico di Milano) yra valstybinis mokslo ir technologijų universitetas, kuriame rengiami inžinieriai, architektai ir pramonės dizaineriai.

Universitetas visada sutelkė dėmesį į savo mokymo ir mokslinių tyrimų kokybę ir naujoves, plėtojant vaisingus santykius su verslu ir gamybiniu pasauliu per eksperimentinius tyrimus ir technologijų perdavimą.

Moksliniai tyrimai visada buvo siejami su didaktika ir tai yra prioritetinis įsipareigojimas, kuris leido Milano politechnikos institutui pasiekti aukštos kokybės rezultatų tarptautiniu lygiu ir sujungti universitetą su verslo pasauliu. Moksliniai tyrimai yra lygiagretus kelias bendradarbiavimui ir sąjungoms su pramonės sistema.

2000 m. įkurtas Mokslinių tyrimų ir technologijų centras (CERTH) yra pirmaujantis mokslinių tyrimų centras Graikijoje ir ES. Tai privatinės teisės reglamentuojamas juridinis asmuo, turintis ne pelno siekiančio subjekto statusą ir prižiūrimas Graikijos plėtros ir investicijų ministerijos Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinio sekretoriato (GSRI).

CERTH turi unikalią mokslinių tyrimų infrastruktūrą ir aukštos kvalifikacijos mokslinį personalą, kad mokslo žinios virstų inovatyviomis technologijomis, stiprinančiomis šalies ekonomiką ir tenkinančiomis visuomenės poreikius nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu.

„Contecht” buvo įkurta tam, kad palaikytų visą statybos technologijų gyvavimo ciklą. „Contecht” padeda nustatyti IT strategiją, įgyvendinti IT strategiją, kurti individualiai pritaikytą programinę įrangą, konfigūruoti programinę ir techninę įrangą bei spręsti intelektinės nuosavybės klausimus. „Contecht” taip pat glaudžiai bendradarbiauja su tarptautiniais mokslininkais, siekdama užtikrinti, kad savo klientams pateiktume pasaulyje pirmaujančias inovacijas.

„Innotrope” padeda mokslininkams, inžinieriams ir verslininkams suvienyti jėgas, kad būtų galima atlikti į poveikį orientuotus mokslinius tyrimus. „Innotrope” teikia dotacijų rašymo, projektų valdymo, intelektinės nuosavybės ir panaudojimo konsultacijas bei finansuojamų projektų komunikacijos ir sklaidos paslaugas.

Ar norite sužinoti daugiau?