Έργο Smartwins

Ενίσχυση της ικανότητας του KTU να διεξάγει έρευνα σχετικά με την επόμενη γενιά ψηφιακών διδύμων, ώστε να διασφαλιστεί η μετάβαση σε ένα έξυπνο, βιώσιμο, ανθεκτικό και ουδέτερο από άποψη άνθρακα δομημένο περιβάλλον.

Υποστήριξη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου του Κάουνας (KTU) στη Λιθουανία

Ενίσχυση της φήμης του KTU

Μέσω της έρευνας, των εκδηλώσεων και της διεθνούς συνεργασίας

Βελτίωση της ερευνητικής επάρκειας του KTU

Στον τομέα του έξυπνου και ουδέτερου ως προς τον άνθρακα δομημένου περιβάλλοντος με ψηφιακά δίδυμα

Ανάπτυξη των μακροπρόθεσμων συνεργασιών του KTU

Μέσω αδελφοποίησης με το PoliMI, το CERTH και την Contecht

Αναπόσπαστα στοιχεία των έξυπνων κτιρίων ψηφιοποιημένη αξιολόγηση

Πρώτο θέμα έρευνας

Αξιολόγηση της ποιότητας του εσωτερικού περιβάλλοντος με έξυπνους αισθητήρες

Δεύτερο θέμα έρευνας

IoT και ψηφιακά δίδυμα για την αξιολόγηση της απόδοσης των έξυπνων κτιρίων

Τρίτο ερευνητικό θέμα

Ενεργειακή αξιολόγηση έξυπνων κτιρίων σε περιβάλλον BIM

Τέταρτο θέμα έρευνας

Βελτίωση της ερευνητικής επάρκειας του KTU

Το έργο Smartwins έχει ως στόχο να παράσχει στο KTU την τεχνογνωσία που απαιτείται για τη διεξαγωγή μελετών σχετικά με τα οφέλη των έξυπνων τεχνολογιών στην αξιολόγηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων έως το τέλος του 2025.

Η υιοθέτηση έξυπνων τεχνολογιών, όπως η μοντελοποίηση κτιριακών πληροφοριών (BIM), οι έξυπνοι αισθητήρες, το IoT και τα ψηφιακά δίδυμα, παρέχει πρόσβαση σε στιγμιαία δεδομένα σχετικά με την ενεργειακή απόδοση των υποδομών.

Αυτές οι ψηφιακές τεχνολογίες και οι πρακτικές 4.0 παρέχουν καλύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο τα συστήματα αλληλεπιδρούν για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και την ανάπτυξη νέων, πιο ενεργειακά αποδοτικών σχεδίων.

Η τεχνολογία των ψηφιακών διδύμων επιτρέπει επίσης να γίνουν αυτά τα θέματα προσιτά σε νέα ακροατήρια, καθώς ζωντανεύει το σύνολο δεδομένων σε μια εικονική αναπαράσταση ενός κτιρίου.

Ανάπτυξη των μακροπρόθεσμων συνεργασιών του KTU

Οι εταίροι της κοινοπραξίας θα ανταλλάσσουν τεχνογνωσία μέσω της παραγωγής κοινών επιστημονικών δημοσιεύσεων, της κατάρτισης, της ανταλλαγής προσωπικού και των θερινών σχολείων.

Δημόσιες εκδηλώσεις

Θερινά σχολεία

Εκπαιδευτικές συνεδρίες

Επιστημονικές δημοσιεύσεις

Ανάπτυξη του πλήρους δυναμικού των ψηφιακών διδύμων

Το KTU έχει εμπειρία με τα ψηφιακά δίδυμα και έχει αναπτύξει το ψηφιακό δίδυμο του Κάουνας.

Το ψηφιακό δίδυμο του Κάουνας είναι ένα ψηφιακό δίδυμο του δομημένου περιβάλλοντος της πανεπιστημιούπολης του KTU και μέρους του κέντρου της πόλης του Κάουνας.

Η ομάδα έργου πειραματίζεται με διάφορες μεθόδους για τη δημιουργία ενός ψηφιακού διδύμου της πόλης. Ορισμένες τεχνολογίες δοκιμάζονται ήδη στην πανεπιστημιούπολη του KTU και στα πανεπιστημιακά κτίρια. Για παράδειγμα, η ομάδα κατασκευάζει ένα ψηφιακό δίδυμο του νέου κέντρου M-Lab του KTU, το οποίο βρίσκεται υπό κατασκευή.

Ο ψηφιακός δίδυμος του Κάουνας δημιουργήθηκε με τη χρήση της πλατφόρμας OpenCities Planner της εταιρείας λογισμικού υποδομών Bentleys, Inc.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;